TEAMCHECK, TEAM COACHING, PSYCHOSOCIALE STRESSDESKUNDIGHEID & TRAININGEN


Verloopt een verander proces in je team stroef of mist het team plezier in het werk? Hindert een terugkerend thema de teamontwikkeling of maakt bijvoorbeeld het geven van feedback/intervisie geen deel uit van het samenwerken? 


De TeamChecK maakt duidelijk wat nodig is om het team te begeleiden naar: een resultaatgericht duurzaam samenwerkend team. Vanuit plezier en vertrouwen. 


Een veranderproces verloopt wat stroever dan jij en je collega's van tevoren bedacht hadden. Ondanks ieders goede energie, wil en inzit. Het werkplezier kan hierdoor voor iedereen afnemen. Dat is wat niemand wil. 


Allerlei processen op primair en strategisch niveau kunnen door verander processen onder spanning komen te staan. Als er een veranderingsproces wordt gestart heeft dat effect op de cultuur, de organisatie en het gedrag van de medewerkers. Is het gewenste resultaat bereikt, dan kun je voortvarend verder ondernemen. Blijft het gewenste resultaat uit, dan is direct ingrijpen op het proces van groot belang. 


Als psychosociaal stress deskundige besteed ik bij een team ook aandacht aan het stressniveau. Hoe wordt dit ervaren en hoe wordt ermee omgegaan. Want verander- , ontwikkel- en verliesprocessen levert bij medewerkers stress op. 


Op positieve energie kan elke medewerker het gevoel hebben alles aan te kunnen, want alles gaat goed. Ervaart de medewerker echter negatieve energie, dan voelt dat voor diegene als een zware dekken. Deze vorm van stress gaat op den duur in de weg zitten. Het belemmert de medewerker onder andere in resultaatgericht en helder denken. En het kan fysieke klachten geven. Negatieve stress kan voortkomen vanuit psychosociale problemen, zoals: armoede, schulden, beperkingen, relatieproblemen, opvoedingsproblemen, school- en werkproblemen, geweld, ziekte, verlies. Maar onder andere ook door veranderprocessen, onduidelijkheid, communicatieproblemen op het werk en leiden tot het gevoel van werkdruk.


Als er binnen een team sprake is van stress en wil je dat er door het team en of de organisatie gewerkt wordt aan het weghalen van de negatieve stress?  Dan gaan we samen inzichtelijk maken waar de stress door veroorzaakt wordt om vervolgens systematisch en doelgericht de krachtbronnen(empowerment) te versterken en in te zetten. Zodat we -vanuit het samen- de spanningsbronnen neutraliseren(ontstressen).

 

Twijfel je er aan of het inzetten van team coaching/training de juiste stap is? Neem vrijblijvend contact met mij op. Dan onderzoeken we tijdens een kennismakinggesprek wat ik voor jou en je team kan betekenen en of er een match is.   


Voor teams die zich willen ontwikkelen, hun samenwerking willen verbeteren, of teams die leiding moeten geven aan een organisatieverandering, ontwikkel ik programma's en begeleid ik verandertrajecten op maat. Om kansen te creëren op basis van verbinding en vertrouwen. Bied ik onderstaande producten aan:

TeamChecK


De aanpak:


Tijdens een gesprek met de opdrachtgever en vervolgens met het team, scan ik de context. Ik laat mij door de antwoorden informeren over de aanwezige problematiek(en).

Zowel over wat zichtbaar en onzichtbaar is. Na de analysefase doe ik een programmavoorstel. Waarna het gesprek over de uitvoering begint.

Trainingen:


Intervisietraining


Feedbacktraining


Training SAMENwerken


Dialoogtraining


Een op maat gemaakte

vaardigheidstraining.


Hoe ga ik om met mijn gevoel van stress


Persoonlijk leiderschap


Persoonlijke effectiviteit


Teamcoaching:


Team(s)/Individuen coachen bij professionele en/of persoonlijke groei.


Team(s) coachen bij organisatie veranderingen.


Team(s) coachen in het verbeteren van de samenwerking


Team(s) coachen en trainen in het omgaan met werk gerelateerde stress

Vanaf 1988 ben ik werkzaam binnen de sectoren zorg en welzijn in diverse begeleidings- en managementfuncties. Hierdoor kan ik mij inleven in diverse organisatiethema's op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau in een veranderende omgeving. 


Ik ben een gedreven ondernemende, visionaire en motiverende verbinder tussen mensen. Graag daag ik anderen en mijzelf uit om eigen grenzen te verleggen. Het begeleiden van persoonlijke en professionele veranderprocessen is mijn passie. Ik begeleid deze processen met de kennis uit het verleden, constateringen uit het heden en wensen voor de toekomst. Als teamcoach en trainer zet ik mijn kennis graag in om kansen, ontwikkeling en perspectief te creëren.  


'Toen ik van mezelf begon te houden wilde ik niet langer in het verleden leven


en me geen zorgen maken over de toekomst.


Nu leef ik alleen in het moment in het hier en nu,


waarin alles gebeurt en ik noem dat ZIJN'.


(Charlie Chaplin)